Pierwszy sezon Powiatowego Systemu Rowerowego.

Pierwszy sezon Powiatowego Systemu Rowerowego.

01.09.2021

1 września został uruchomiony Powiatowy System Rowerowy. To pierwszy rok funkcjonowania systemu wypożyczalni rowerów w powiecie sokołowskim obsługiwanego przez firmę Nextbike Polska, największego dostawcę i operatora sieci wypożyczalni w kraju.

W ramach utworzonego systemu wypożyczalni do dyspozycji mieszkańców jest łącznie
36 rowerów dostępnych przy 6 stacjach rowerowych, w tym: 4 stacje zlokalizowane na terenie Miasta Sokołów Podlaski (stacje: Starostwo Powiatowe – przy Starostwie, Kościelna – przy Konkatedrze, Rolnik – przy Powiatowym Urzędzie Pracy i Targowa – przy centrum przesiadkowym) oraz po jednej stacji w miejscowościach: Sabnie – w pobliżu siłowni plenerowej i Jabłonna Lacka – przy parkingu obok kościoła. Dokładna lokalizacja poszczególnych stacji rowerowych jest widoczna na mapie: w aplikacji Nextbike, na ekranie terminala na każdej stacji rowerowej oraz na stronie internetowej systemu wypożyczalni rowerów www.powiatowyrower.pl.

Powiatowy System Rowerowy umożliwia wypożyczenie i zwrot roweru w dowolnej z sześciu stacji rowerowych przez całą dobę, we wszystkie dni tygodnia, w całym aktywnym sezonie rowerowym – w roku bieżącym od 1 września do 29 października.

Warunkiem korzystania z systemu wypożyczalni jest rejestracja indywidualnego konta klienta. Rejestracji konta w systemie można dokonać poprzez aplikację mobilną Nextbike,
za pośrednictwem strony www.powiatowyrower.pl lub bezpośrednio na dowolnej stacji rowerowej poprzez skorzystanie z terminala. Wypożyczenie i zwrot są możliwe poprzez aplikację lub terminal.

Należy pamiętać, że zarówno wypożyczenie, jak i prawidłowy zwrot roweru przy użyciu elektrozamka czyli mechanizmu, który zwalnia/blokuje rower w stojaku na stacji rowerowej, zawsze potwierdzone są sygnałem dźwiękowym. W sytuacji braku takiego sygnału, zarówno przy wypożyczeniu czy też podczas zwrotu roweru, należy skontaktować się z centrum kontaktu, którego linia telefoniczna jest czynna całodobowo a numer telefonu umieszczony jest m.in. na terminalu oraz na każdym z rowerów.

W sytuacji, gdy na stacji rowerowej, na której użytkownik chce zwrócić rower nie ma wolnego elektozamka, zwrotu roweru należy dokonać poprzez jego przypięcie obejmą (będącą na wyposażeniu roweru) do ucha stojaka lub ucha innego prawidłowego zabezpieczonego roweru a następnie wybrać opcję „wypożyczenie/zwrot” na terminalu lub w aplikacji i postępować zgodnie z wyświetlanymi komunikatami. W przypadku problemów z dokonaniem prawidłowego zwrotu tym sposobem należy skontaktować się z centrum kontaktu.

Poprzez infolinię centrum kontaktu należy także zgłaszać wszelkie inne nieprawidłowości związane z działaniem systemu wypożyczalni rowerów, np. skontaktować się w sytuacji, gdy nastąpi uszkodzenie roweru np. podczas jazdy.

Powiatowy System Rowerowy jest obsługiwany w trzech wersjach językowych: polskiej, angielskiej i rosyjskiej.

Konto użytkownika zostaje aktywowane po wpłaceniu 10 zł jednorazowej opłaty inicjalnej i to jedyna opłata, jaką ponosi użytkownik – późniejsze wypożyczenia, aż do 12 godzin jazdy są zupełnie darmowe. Należy jednak pamiętać, że przekroczenie maksymalnego czasu jednorazowego wypożyczenia (12 godzin) jest traktowane jako utrata, kradzież lub zniszczenie roweru i powoduje naliczenie opłat z tego tytułu w wysokości 2 900 zł.

Szczegółowe warunki korzystania z systemu wypożyczalni określa Regulamin Powiatowego Systemu Rowerowego. Więcej informacji dotyczących funkcjonowania systemu wypożyczalni znajduje się także na stronie internetowej www.powiatowyrower.pl.

Utworzenie wypożyczalni rowerów w powiecie sokołowskim zostało zrealizowane w ramach projektu pn. „Utworzenie centrum przesiadkowego w Sokołowie Podlaskim wraz z rozbudową powiązanego z nim układu komunikacyjnego powiatu sokołowskiego”.